środa, 17 marca 2010

HOLOKAUST I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM

Holokaust - to tak naprawdę nazwa ofiary, spalonej doszczętnie, którą Żydzi składali na ołtarzu w czasach Starożytności. W czasie II wojny światowej termin ten stał się określeniem na masowe mordowanie ludności żydowskiej przez hitlerowskie władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej.

Naziści uznali, że ludność narodu żydowskiego nie ma prawa żyć, a masowe ludobójstwo starannie zaplanowali. Początkowo rozważano wysiedlenie europejskich Żydów np. za Ural lub na Madagaskar jednak projekt ten oceniono jako niemożliwy do zrealizowania. Najpierw Niemcy odbierali Żydom prawa do: chodzenia po chodnikach, jazdy na rowerze, przebywania w parku, wejścia do kawiarni, restauracji, korzystania z komunikacji miejskiej i kolejowej. Żydzi musieli uczęszczać do specjalnych szkół. Poza miejscem zamieszkania mogli przebywać jedynie w ściśle określonych godzinach. Praktycznie zupełnie pozbawiono ich możliwości godziwej pracy zarobkowej. Nakazano im także noszenia specjalnych opasek z gwiazdą Dawida na ramieniu. Ułatwiało to ich piętnowanie, prześladowanie przez hitlerowskich żołnierzy. Masowo demolowano i rabowano sklepy żydowskie, palono synagogi, uniemożliwiano obchodzenie świąt religijnych.

Dokładna liczba żydowskich ofiar Holokaustu nie jest znana z powodu systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej (zwykle mówi się jednak o 6 milionach ofiar).Od października 1939 roku Niemcy zaczęli tworzyć specjalne dzielnice mieszkalne dla Żydów - getta. Później otaczano je murem i drutem kolczastym tak, aby ludność aryjska nie miała z nimi żadnego kontaktu.

Getto warszawskie zostało utworzone przez okupacyjne władze hitlerowskie 12 października 1940 roku. Powstało na wydzielonym, otoczonym murem od reszty miasta terenie o powierzchni ok. 2,6 km². Później obszar getta był pomniejszany. W styczniu 1941 roku zamknięto w nim ok. 400 tys. Żydów. Maksymalną liczbę ludności – ok. 460 tys. osiągnęło getto w marcu 1941. W getcie panowały bardzo ciężkie warunki życia oraz terror. Dopuszczano się wielu okrucieństw oraz przeprowadzano liczne masowe egzekucje.

Plan getta warszawskiego

Powstanie w getcie warszawskim – Było to zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych.
Wybuchło w wigilię żydowskiego święta Paschy, 19 kwietnia 1943 – w momencie, gdy w wyludnionym już getcie znajdowało się tylko ok. 50-70 tysięcy ludzi (wobec niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia). Miało miejsce podczas zarządzonej przez Heinricha Himmlera akcji ostatecznej likwidacji getta. Gdy na teren getta weszły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne oraz wspierające je formacje kolaboranckie, powstańcy otworzyli do nich ogień.
Powstanie było desperackim aktem wyboru godnej śmierci z bronią w ręku, jak i odwetu na prześladowcach przez garstkę kilkuset bojowników.
Żydowską Organizacją Bojową dowodzili - Mordechaj Anielewicz i Marek Edelman, Żydowskim Związkiem Wojskowym - Paweł Frenkl i Leona Rodal.
Wspierały ich polskie organizacje podziemne.
Ze względu na swoje symboliczne znaczenie, powstanie w getcie warszawskim uważane jest przez naród żydowski za jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii.
Wg niemieckich szacunków, w starciach zginęło ok. 7000 Żydów, ponad 6000 spłonęło żywcem, ok. 50 000 wywieziono do Treblinki. W trakcie tłumienia powstania hitlerowcy dopuszczali się wielu okrucieństw i zbrodni na mieszkańcach getta oraz przeprowadzali liczne masowe egzekucje. Straty strony niemieckiej podane przez dowodzącego Jürgena Stroopa wyniosły 16 zabitych i 85 rannych.

Żydzi schwytani przez SD podczas tłumienia powstania (jedno z najsłynniejszych zdjęć II wojny światowej)

Fotografia z Raportu Stroopa. Oryginalny niemiecki podpis: "Ci bandyci stawiali zbrojny opór"

Oryginalny niemiecki podpis: "Siłą wydobyci z bunkrów"

Oryginalny niemiecki podpis: "Bandyci zgładzeni w walce"


Pomnik bohaterów Getta w Warszawie

Warto zobaczyć:
http://holocaust-pamiec.blog.onet.pl/
http://izrael.badacz.org/historia/szoa_powstanie.html

Oraz obejrzeć filmy:
"Krajobraz po bitwie" A. Wajda
"Lista Schindlera" S. Spielberg
"Życie jest piękne" R. Benigni
"Pianista" R. Polański
"Europa, Europa" A. Holland
"Lektor" S. Daldry
"Korczak" A. Wajda

Źródła:
http://historia.pgi.pl/holocaust.php
http://mojasd.ovh.org/holocaust/filmografia.htm

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony:

Wykonanie:
A.N. 9

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz