piątek, 19 marca 2010

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE

Najważniejsze żydowskie święta:

-Rosz ha-Szana – Żydowski Nowy Rok. Święto to upamiętnia dzień 6 października 3761 p.n.e., kiedy to według tradycji żydowskiej Bóg ukończył tworzenie świata a także przypomina o sądzie Bożym. W dniu Rosz ha-Szana Bóg studjuje księgi, w których spisane są wszystkie czyny człowieka, żeby następnie na ich podstawie ocenić, czy zapisać Żyda w księdze. Żydzi mają 10 dni (Jamim Noraim) na pokutę za swoje wszystkie grzechy.

-Jom Kippur (Dzień Pojednania) – Święto kończące Dni Grozy. Tego dnia wszyscy Żydzi mają obowiązek nosić białe ubrania.

-Sukkot – Radosne święto rozpoczynające się pięć dni po Jom Kippur upamiętniające mieszkanie w szałasach podczas wędrówki do ziemi obiecanej po ucieczce z Egiptu. Sukkot trwa siedem dni, a święto wieńczy dzień ósmy tzw. Simchat Tora ("Radość Tory"), w którym obnoszone są w radosnej procesji zwoje Tory siedmiokrotnie wokół synagogi.

-Pesach (Pascha) – Święto upamiętniające wyprowadzenie przez Mojżesza Żydów z niewoli egipskiej. Trwa 7 dni w Izraelu a 8 w rozproszeniu (diasporze). W czasie Pesach odbywa się uroczysta rodzinna kolacja, w czasie której czyta się opowiadanie o wyjściu Żydów z Egiptu.
Tradycyjnymi potrawami są: pieczony udziec z kością (symbolizujący ofiarę z baranka) oraz jajka. W czasie Paschy zakazuje się jedzenia chleba na zakwasie, zamiast którego spożywa się macę.

-Szawuot
– Święto upamiętniające wręczenie Tory Mojżeszowi na górze Synaj oraz zaakceptowaniu jej przykazań. Święto to wypada siedem tygodni po Pesach (wzdarzenie na górze Synaj miało miejsce 50 dni po wyjściu z Egiptu). Jest to również święto żniw.

-Chanuka – Radosne święto upamiętniające powstanie Machabeuszów, które miało miejsce w Judei w latach 167 – 160 p.n.e. W czasie Chanuki obowiązuje zakaz poszczenia a najważniejszym rytuałem jest zapalenie lampy chanukowej.

-Purim – Święto upamiętniające uchronienie Żydów od masakry, którą zaplanował doradca i prawa ręka perskiego króla, Haman. Zarówno mężczyźni jak i kobiety muszą tego dnia dwukrotnie wysłuchać w trakcie tego jednodniowego święta publicznego odczytania Zwoju Estery, w którym opisane jest to wydarzenie.

-Tamurz – Dzień rozpoczynający trzytygodniowy post przygotowujący do Tisza be-Aw.

-Tisza be-Aw – Święto upamiętniające zburzenie świątyni w Jerozolimie. Tego dnia obowiązuje całodobowy post, w czasie którego nie wolno ani się posilać, ani gasić pragnienia. Zakazane jest także mycie się, płukanie ust, używanie kosmetyków, noszenie nowej odzieży i skórzanego obuwia.

Wykonanie:
P.G. 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz