środa, 17 marca 2010

MAŁŻEŃSTWA ŻYDOWSKIE

Według tradycji żydowskiej każdy ślub to odnowienie przymierza zawartego na Górze Synaj pomiędzy Bogiem a ludem Izraela oraz wielkie święto dla narzeczonych. Jest przyjęte, że żonę można pozyskać na trzy sposoby: poprzez zawarcie kontraktu małżeńskiego, kontakt fizyczny oraz pieniądze. (Ostatni sposób wiąże się jedynie z podarowaniem wybrance pierścionka zaręczynowego – narzeczona musi znać jego dokładną wartość, aby nie mogła powiedzieć, że została oszukana.) Ze względu na to, że małżeństwo jest niezwykle łatwo zawrzeć, rabini wyznaczyli szereg kar (zwykle zmuszenie do rozwodu lub nagana), jeśli małżeństwo nie zostało poprzedzone odpowiednimi uroczystościami i przygotowaniami.
Rola kobiety żydowskiej jest ograniczona do zajmowania się domem i opieką nad dziećmi.


ELEMENTY ŚLUBU ŻYDOWSKIEGO
KABBALAT PANIM
W dniu ślubu wszystkie grzechy państwa młodych zostają przebaczone, więc mogą oni błogosławić zebranym gościom i przyjaciołom. Z tej okazji urządza się przyjęcie na ich cześć. Zazwyczaj przyjęcia dla panny i pana młodego odbywają się w przylegających do siebie pokojach, ponieważ według tradycji narzeczeni nie mogą się spotykać w ciągu tygodnia poprzedzającego ślub.

Panna młoda zajmuje miejsce na bogato zdobionym tronie i przyjmuje życzenia od rodziny, przyjaciół. Pan młody obchodzi uroczystość poprzez odczytywanie fragmentów Tory oraz śpiewanie pieśni.

BADEKEN
Ceremonia zakładania welonu. Pan młody w towarzystwie gości przybywa na przyjęcie swojej wybranki i przykrywa jej twarz welonem.
Zwyczaj wziął się od zachowania Rebeki, która nałożyła welon przed spotkaniem z Izaakiem.
Welon podkreśla, że kobiety żydowskie cechuje skromność i wskazuje na to, że mężczyznę nie interesuje tylko wygląd kobiety, lecz cechy charakteru, które nie przemijają.

CHUPA
Zdobiony baldachim, podparty czterema palami. Odbywają się pod nim uroczystości zaślubin. Zazwyczaj towarzyszy im atmosfera powagi i podniosłości. Państwo młodzi przybywają na ceremonię w towarzystwie rodziców oraz dziadków.
Od Kultura żydowska


Według Tory małżeństwo to proces dwuetapowy:

KIDDUSZIN – zaręczyny (nałożenie na palec narzeczonej obrączki)
NISU'IN – finalizacja zaślubin (połączenie młodej pary)

Oba etapy łączy KETUBA – kontrakt małżeński, który zawiera informacje dotyczące obowiązków męża wobec żony. Zostaje odczytana zebranym, a następnie trafia w ręce pary młodej.

Od Kultura żydowska

Ostatnim elementem ceremonii jest odmówienie modlitwy Szewa Brachot, czyli Siedmiu Błogosławieństw.

MIEJSCE JICHUD
Miejsce odosobnienia, w którym para młoda obdarowuje się prezentami, może też nacieszyć się chwilą prywatności.

Całą uroczystość wieńczy przyjęcie pełne muzyki, tańca, śpiewów. Ważnym elementem jest odmówienie dziękczynnej modlitwy po posiłkach.

ROZWODY
Jeśli mąż żąda rozwodu, a żona nie wyraża zgody decyzje podejmuje sąd żydowski. Jeżeli natomiast żona żąda rozwodu, sąd może jedynie próbować nakłonić męża do zmiany decyzji.

BIBLIOGRAFIA:

Wykonanie:
A.B. 17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz